DISCLAIMER

Deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kan het zijn dat er onjuistheden op de website staan. Toeristisch Nederland noch elke andere participerende partij aanvaarden aansprakelijkheid voor welke schade dan ook direct of indirect voortvloeiend uit informatie of andere gegevens op deze website. Dit alles in de breedste zin van het woord. Het bezoeken van deze site gebeurt volledig voor eigen rekening en risico van de website-bezoeker. Toeristisch Nederland noch elke andere participerende partij aanvaarden aansprakelijkheid voor welke schade dan ook direct of indirect voortvloeiend uit bezoek aan deze website. Toeristisch Nederland noch een andere partij aanvaarden aansprakelijkheid voor het niet beschikbaar zijn van deze website. Op al onze overeenkomsten en transacties zijn van toepassing onze Algemene Voorwaarden zoals gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Haarlem d.d. 23 februari 2000 onder nr. 22/2000, een exemplaar wordt u op verzoek toegezonden.

Toeristisch Nederland BV
Postbus 5443
2000 GK Haarlem
Nederland

Tel.: 023 54 30 705
Fax: 023 54 30 770
Mail: info@tn.nl

Voor commerciële mogelijkheden klik hier.